ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ร่วมออกบู๊ทให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต แก่ประชาชน ณ.สถานีขนส่ง จังหวัดพิษณุโลก