อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต

เขตสุขภาพที่ 2

อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต ณ เดือนมกราคม 2559.

ข้อมูลจาก : สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต. กรมสุขภาพจิต
วันที่อัพเดท : อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต ณ เดือนมกราคม 2559.